CẢNH BÁO ĐẦU TƯ RỦI RO CAO TỪ QUY ĐỊNH FSC/ASIC:
CFD Giao dịch CFD có rủi ro cao và do đó không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Trước khi quyết định tham gia giao dịch CFD, bạn nên xem xét cẩn thận mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và mức độ chấp nhận rủi ro của mình.

Rủi ro đã biết 

Máy tính Giao dịch

Đừng để thành công của bạn cho cơ hội. Công cụ tính toán giao dịch của chúng tôi cho phép bạn tối ưu hóa mọi giao dịch. Tính toán các số liệu chính như lợi nhuận tiềm năng, rủi ro và ký quỹ trong vài giây.

Máy tính lợi nhuận

Máy tính lợi nhuận ước tính lãi / lỗ tiềm năng bằng cách nhập giá vào / ra, quy mô vị thế, hỗ trợ các nhà giao dịch quản lý rủi ro.
Cảm ơn bạn! Bài nộp của bạn đã được nhận!
Rất tiếc! Đã xảy ra sự cố khi gửi biểu mẫu.

Máy tính điểm dừng

Máy tính Stop-out xác định giá để buộc đóng một vị thế giao dịch để quản lý rủi ro hiệu quả.
Xin lưu ý rằng kết quả của máy tính này không bao gồm lãi suất qua đêm, mở rộng chênh lệch và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá thanh lý. Kết quả chỉ mang tính chất tham khảo. Đối với các giao dịch thực tế, vui lòng tham khảo phần mềm MT.
Cảm ơn bạn! Bài nộp của bạn đã được nhận!
Rất tiếc! Đã xảy ra sự cố khi gửi biểu mẫu.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ

3 Bước đơn giản!

Đăng ký tài khoản trực tiếp