CẢNH BÁO ĐẦU TƯ RỦI RO CAO TỪ QUY ĐỊNH FSC/ASIC:
CFD Giao dịch CFD có rủi ro cao và do đó không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Trước khi quyết định tham gia giao dịch CFD, bạn nên xem xét cẩn thận mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và mức độ chấp nhận rủi ro của mình.

Rủi ro đã biết 

Triết lý công ty

Trải nghiệm sự công bằng, cống hiến và đáng tin cậy của KCM Trade, đối tác môi giới ngoại hối đáng tin cậy của bạn.
Công bằng và minh bạch

Giao dịch với KCM Trade có nghĩa là giao dịch với một nhà môi giới công bằng và đáng tin cậy. Chúng tôi không phân biệt khách hàng bất kể số vốn, quy mô đầu tư và loại tài khoản, môi trường giao dịch được cung cấp cho tất cả khách hàng là như nhau. Những đánh giá tuyệt vời từ khách hàng của chúng tôi là biểu tượng thực sự cho sự thành công của chúng tôi.

Thực hiện giao dịch cực nhanh và thanh khoản sâu

Tập trung vào việc cung cấp trải nghiệm giao dịch tốt nhất, KCM Trade cung cấp tới 5 cấp độ Độ sâu của Thị trường. Chúng tôi thực hiện lệnh của khách hàng trong trung bình 0,25 giây và xử lý tới 5.000 lệnh mỗi giây. Chúng tôi hoạt động nghiêm ngặt theo nguyên tắc hướng dẫn không hoàn trả lệnh và không từ chối lệnh.

Bảo mật quỹ

Tại KCM Trade, bảo vệ tiền của khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi sử dụng dịch vụ kiểm toán của BDO, một công ty kế toán quốc tế hàng đầu, để đảm bảo rằng tiền của khách hàng luôn được tách biệt với vốn công ty của chúng tôi.

Hỗ trợ khách hàng tận tâm

Tại KCM Trade, một nhóm Hỗ trợ khách hàng gồm năm mươi người được thành lập để cung cấp dịch vụ hiệu quả cho khách hàng trên toàn thế giới, chúng tôi cung cấp dịch vụ khách hàng đa ngôn ngữ cho khách hàng ở các thị trường khác nhau. Hầu hết các yêu cầu được trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ

3 Bước đơn giản!

Đăng ký tài khoản trực tiếp