CẢNH BÁO ĐẦU TƯ RỦI RO CAO TỪ QUY ĐỊNH FSC/ASIC:
CFD Giao dịch CFD có rủi ro cao và do đó không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Trước khi quyết định tham gia giao dịch CFD, bạn nên xem xét cẩn thận mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và mức độ chấp nhận rủi ro của mình.

Rủi ro đã biết 

Lịch kinh tế

Lịch kinh tế theo thời gian thực cho phép bạn theo dõi tất cả các sự kiện quan trọng và thông tin chỉ số tài chính, theo sát nhịp đập của thị trường.

Các giai đoạn công bố dữ liệu quan trọng, chẳng hạn như công bố chỉ số việc làm phi nông nghiệp của Hoa Kỳ, sẽ có tác động đáng kể đến giá tài sản. Các nhà đầu tư nên quản lý rủi ro một cách hợp lý và tránh khoảng thời gian mà chúng được công bố.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ

3 Bước đơn giản!

Đăng ký tài khoản trực tiếp