CẢNH BÁO ĐẦU TƯ RỦI RO CAO TỪ QUY ĐỊNH FSC/ASIC:
CFD Giao dịch CFD có rủi ro cao và do đó không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Trước khi quyết định tham gia giao dịch CFD, bạn nên xem xét cẩn thận mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và mức độ chấp nhận rủi ro của mình.

Rủi ro đã biết 

Tuân thủ quy định

Tuân thủ, được quản lý và an toàn: Duy trì tính toàn vẹn tài chính thông qua các quy định nghiêm ngặt. Tất cả tiền của khách hàng đều được gửi an toàn tại các ngân hàng quốc tế lớn, hoàn toàn tách biệt khỏi tiền hoạt động của công ty.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius (FSC)

Số giấy phép: C117022600

Giấy phép Dịch vụ Tài chính do Kohle Capital Markets Ltd nắm giữ được quy định bởi Mauritius Financial Services Commission.

Các Mauritius Financial Services Commission (FSC) có chức năng là cơ quan quản lý giám sát lĩnh vực dịch vụ tài chính phi ngân hàng và hoạt động kinh doanh toàn cầu. Được thành lập vào năm 2001, các FSC hoạt động trong khuôn khổ pháp lý được vạch ra bởi các luật quan trọng như "Đạo luật Dịch vụ Tài chính" năm 2007, "Đạo luật Chứng khoán" năm 2005, "Đạo luật Bảo hiểm" năm 2005 và "Đạo luật Kế hoạch Hưu trí Tư nhân" năm 2012. Trách nhiệm của nó bao gồm cho phép và giám sát các hoạt động kinh doanh trong ngành. Với sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển, công bằng, hiệu quả và minh bạch của các tổ chức tài chính và thị trường vốn ở Mauritius, các FSC được dành riêng để đảm bảo sự ổn định và toàn vẹn của hệ thống tài chính.

Đảm bảo an toàn cho tiền của khách hàng tại KCM Trade

Giám sát theo Quy định của Ủy ban Dịch vụ Tài chính

KCM Trade chịu sự giám sát của Mauritius FSC và cung cấp cho khách hàng nhiều loại tài khoản khác nhau.

Phân tách Tiền của Khách hàng

Tiền của khách hàng được gửi vào các tài khoản tách biệt được mở tại các ngân hàng lớn. KCM Trade tuân thủ nghiêm ngặt các thông lệ quản lý quỹ của khách hàng.

Mã hóa SSL dữ liệu

KCM Trade sử dụng giao thức bảo mật mạng SSL (Secure Sockets Layer) để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được chia sẻ và giao tiếp giữa công ty và khách hàng. Công nghệ SSL bảo vệ cả hai bên và đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư của thông tin khách hàng khi giao dịch thông qua chúng tôi.

Kiểm toán độc lập

Các tài khoản KCM Trade giữ tiền của khách hàng được kiểm toán hàng năm bởi BDO, một công ty kiểm toán nổi tiếng quốc tế, để đảm bảo rằng việc xử lý tiền của khách hàng tuân thủ các tiêu chuẩn dịch vụ tài chính toàn cầu.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ

3 Bước đơn giản!

Đăng ký tài khoản trực tiếp

Đội ngũ Chăm sóc Khách hàng Chuyên dụng

Tro chuyện trực tuyến

Hãy trò chuyện với chuyên gia của chúng tôi ngay bây giờ!

Bắt đầu trò chuyện
Nhận phản hồi từ các chuyên gia của chúng tôi trong vòng 24 giờ vào các ngày làm việc
Bạn sẽ nhận được phản hồi trực tiếp từ các chuyên gia của chúng tôi
Hỗ trợ của chúng tôi nhanh chóng và tiện lợi